ติดต่อเรา

ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์

อาคาร 17 ชั้น 1 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-697-6730