ผลงานเสวนาของสถาบัน

                      UTCC Logistics Talks                   

 

“Strategies for global transport industries to survive under ASEAN Economic Community 2015”

 Friday 13 January 2012  10 am

Room ExMBA 3 Building 7 Floor 12

University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand

“New Challenges in Global Transport and Logistics Development”
 21 August 2010,
University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหล็ก

  • ผศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

  • ดร. อัทธ์ พิศาลวาณิช ผู้อำนวยการศูนย์การค้าระหว่างประเทศ

 

พลังงานทดแทนแก้วิกฤติได้จริงหรือ???”

  • ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก

  • คุณ วีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

การบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ วิกฤต อุปสรรค โอกาสและต้นทุนสำหรับผู้ส่งออกไทย

  • คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

  • คุณสุนิดา สกุลรัตนะ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย